Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθούν στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 15-11-2017. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου (για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται σχετική βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ).

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων
 2. Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας
 3. Διαφημιστική Επικοινωνία

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

 1. Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων

Τίτλος συγγράμματος: Ψηφιακά μέσα – Ο πολιτισμός του ήχου και του θεάματος,

Συγγραφέας: Επιμέλεια: Μιχάλης Κοκκώνης, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Φιλήμων Μπαντιμαρούδης.

Λοιπά στοιχεία συγγράμματος: Εκδόσεις Κριτική, 2010 [ISBN 978-960-218-693-0]

Ύλη: Τα τρία ακόλουθα κεφάλαια-άρθρα:

Ελευθερία Θανούλη, «Οι κινούμενες εικόνες στην ψηφιακή εποχή: Διερευνώντας τις αλλαγές στη φύση και τη μορφή του κινηματογραφικού μέσου» (σελιδες 83-113).

Γιώργος-Μιχαήλ Κλήμης, «Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και μουσική βιομηχανία: Ένας πρόλογος δημιουργικής καταστροφής» (σελ. 273-304)

Γρηγόρης Πασχαλίδης, «Η ιστορία και η θεωρία των μέσων την εποχή της ψηφιακής κουλτούρας» (σελ. 429-451).

 

 1. Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας

Τίτλος συγγράμματος: Η θεωρία της μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα

Συγγραφέας: Ντένις ΜακΚουέιλ

Λοιπά στοιχεία συγγράμματος: Διαθέτης (Εκδότης) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ

Ύλη: Τα πέντε (5) πρώτα κεφάλαια του ως άνω συγγράμματος.

 

 1. Μάθημα: Διαφημιστική Επικοινωνία

Σύγγραμμα και ύλη:

Γιώργος Χ. Ζώτος, 2008, Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, University Studio Press

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στη Διαφήμιση, σσ. 33-54

Κεφάλαιο 2 – Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, σσ. 55-74

Κεφάλαιο 3 – Η διαφήμιση και η διαδικασία της επικοινωνίας, σσ. 75-103.

 

Gillin Dyer, Η Διαφήμιση ως Επικοινωνία, εκδ. Πατάκης, 2009

Κεφάλαιο 7 – Σημειωτική και ιδεολογία, σσ. 99-132

 

Πρόγραμμα εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

 1. Τρίτη 05 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00-20:00

Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων

Εισηγητής: Γ. Π. Ηλιάδης

 

 1. Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00-20:00

Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας

Εισηγητής: Κώστας Αντ. Πετράκης

 

 1. Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00-20:00

Μάθημα: Διαφημιστική Επικοινωνία

Εισηγητής: Αν. Κουμπαρέλης

Επισυνάψεις