Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που περιέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό, κατά την δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν μαθήματα, έως το όριο των 39 Διδακτικών Μονάδων με την ακόλουθη σειρά: πρώτα δηλώνονται τα οφειλόμενα μαθήματα, στην συνέχεια τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και τέλος μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων. Επίσης δεν είναι δυνατή η δήλωση του εργαστηριακού μέρους ενός μαθήματος εάν δεν έχει δηλωθεί η θεωρία αυτού. Στα πλαίσια αυτά καλούνται οι φοιτητές με τους ακόλουθους Αριθμούς Μητρώων, όπως προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος έως τη Δευτέρα 6-11-2017, προκειμένου να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση μαθημάτων.
14/005
14/015
14/024
14/047
14/057
14/068
14/079
14/083
14/087
14/093
14/101
14/104
14/111
14/112
14/117
14/146
14/159
15/040
15/030
15/017
15/046
15/056
15/087
15/086
15/129
16/022
16/037
16/040
16/048
16/057
16/058
16/072
16/083
16/064
16/079
16/110
16/111
16/121
16/124
16/127
16/149
16/158