Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος όπως δηλώσουν, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος, τα διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου. Οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων μπορούν να ξεκινήσουν από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου.