Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 περιέχονται στο συνημμένο έγγραφο.