Ομάδες εργαστηριακών μαθημάτων

Ανάρτηση ομάδων εργαστηρίων για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα. Οι φοιτητές οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε καμία ομάδα μπορούν να προσέλθουν, μόνο για την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, σε οποιαδήποτε από τις ομάδες εργαστηρίων επιθυμούν του σχετικού μαθήματος. Υπενθυμίζεται  ότι η παρουσία στα εργαστηριακά μαθήματα είναι υποχρεωτική.