Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος για τους πρωτοετείς φοιτητές
Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος οι πρωτοετείς φοιτητές χρειάζεται να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους μέσω της υπηρεσίας uregister (https://uregister.teiion.gr/) χρησιμοποιώντας το email και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου πού είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.
Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, οι φοιτητές θα έχουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες:
Για την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Eclass (http://eclass.teiion.gr/) του Τμήματος απαιτείται εγγραφή του φοιτητή ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή->Εκπαιδευόμενου->Πιστοποίηση μέσω CAS, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που παρέλαβαν στο usregister