Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεν αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές) θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και 20 Οκτωβρίου 2017. Η διαδικασία υποβολής και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου.