Δείτε τις προσκλήσεις των δυο θερινών σχολείων που οργανώνουμε με θέμα τη Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας στο Μέτσοβο (20-25 Αυγούστου 2017) και τις Πρόσκληση Οπτικές & Συμμετοχικές Μέθοδοι-Πήλιο Πρόσκληση Ποιοτικές Μέθοδοι-ΜέτσοβοΟπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή στο Πήλιο (24-30 Ιουλίου 2017).