Εκ μέρους του οργανισμού Inter Alia σχετικά με το διεθνές συνέδριο που διοργανώνουμε από τις 30 Νοέμβρη έως τις 2 Δεκέμβρη στην Αθήνα με τίτλο «The Future of Education and Youth Work».

Θα θέλαμε να ζητήσουμε τη βοήθειά του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην διάχυση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ενδιαφερόμενους, ήτοι σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και επαγγελματίες από τους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων (abstract) είναι 30 Απριλίου.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη πρόσκληση εδώ: http://www.interaliaproject.com/news.php?id=172.

Oι στόχοι του συνεδρίου (σε ελεύθερη απόδοση από τα Αγγλικά) είναι: 1. η προσέλκυση και ανάλυση διαφορετικών ορισμών της εργασίας με τη νεολαία, 2. η δημιουργία χώρου για ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της εργασίας με νέους, 3. η παρουσίαση ποικίλων πρακτικών αναφορικά με την εργασία στο χώρο της νεολαίας, 4. η διευκόλυνση του διαλόγου σχετικά με διαφορετικές εμπειρίες εργασίας με νέους σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 5. η αντιπαράθεση προσεγγίσεων επαγγελματιών, υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και ακαδημαϊκών, 6. η συζήτηση σχετικά με συγκριτικές μάκρο, μέσο και μίκρο αναλύσεων σχετικά με θεωρίες, πολιτικές, πρακτικές και προκλήσεις της εργασίας με νέους, 7. Η σύζευξη προσεγγίσεων υπεύθυνων έργων και εκπαιδευτών από το χώρο της νεολαίας.

Το συνέδριο αποτελεί μέρος του έργου “Mission Responsible” που υλοποιείται υπό τη ΚΔ2 του Erasmus+ (ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της νεολαίας) και συγχρηματοδοτείται από το EACEA. Στόχος του σχεδίου είναι η εγκαθίδρυση διεθνών κριτηρίων για την εργασία με νέους μέσω της ανταλλαγής μεθόδων, εργαλείων και προσεγγίσεων μεταξύ επαγγελματιών, υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής και ακαδημαϊκών από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Βερονίκη Κρικώνη

Veroniki Krikoni

Project Manager

Inter Alia

M: +30 6942534684