Ανακοινώθηκαν τα προτεινόμενα θέματα πτυχιακών για το εαρινό εξάμηνο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017V3