Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου γίνονται ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) από 4/02/2019 έως 12/02/2019. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 11/02/2019 (τα εργαστήρια στις 18-02-2019) και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξή τους στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των εργατηριακών μαθημάτων στο e-class. Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου. Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά:…Περισσότερα

Εγγραφές Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αναλυτική βαθμολογία του πρώτου πτυχίου Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης Δυο Φωτογραφίες μεγέθους αστ. Ταυτότητας έγχρωμες Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να αναγράφει ότι δεν ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλη σχολή. Ημερομηνίες εγγραφών: από 15/01/2019 έως 18/01/2019.Περισσότερα

Παραλαβή Καρτών Σίτισης

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης να προσέλθουν στην γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την κάρτα τους. Απαραίτητη πρϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας. Οι κάρτες θα παραδίδονται Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας (13:00-14:30). Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 7/01/2019 δεν είναι δυνατή η παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές που δεν έχουν κάρτα σίτισης.Περισσότερα

Προφορική Εξέταση Φοιτητών

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην προσεχή εξεταστική να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος σχετική γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα Υγείας έως και την Δευτέρα 14/1.Περισσότερα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες: Δευτέρα 10/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Διαφημιστική Επικοινωνία Τρίτη 11/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας Τετάρτη 12/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων  Περισσότερα

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις σίτισης ακ. έτους 2018-2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν κάρτα σίτισης για το ακαδ. έτος 2018-2019 να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά σίτισης, καθώς και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περιέχονται  παρακάτω. Οι φοιτητές που διαθέτουν ήδη κάρτα σίτισης θα πρέπει μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να καταθέσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα. Σας επισημαίνουμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση…Περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου (με νεότερη ανακοίνωση θα προσδιορισθούν οι ακριβείς ημερομηνίες). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 15-11-2018. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα: Αίτηση Αντίγραφο πτυχίου (για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται σχετική βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ). Εξεταζόμενα μαθήματα.Περισσότερα

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 (Ανανεωμένο – Πλήρες)

Ανακοινώθηκε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το οποίο ισχύει από τις 5-11-2018. Η διδασκαλία των μαθημάτων: Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Ε εξάμηνο), Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία (Ζ εξάμηνο), Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία (Ζ εξάμηνο) και Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό (Ζ εξάμηνο) θα ξεκινήσει στις 6-11-2018. Για τα παραπάνω μαθήματα οι ομάδες εργαστηρίων θα ανακοινωθούν στις 5-11-2018 στο eclass. Οι ομάδες εργαστηρίων για τα μαθήματα με κωδικό A102, A105, C301, C302 και C305 έχουν ήδη ανακοινωθεί στο eclass και θα ισχύουν για την εβδομάδα 5 έως 9-11-2018 (στην συνέχεια…Περισσότερα

Διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Η διανομή διδακτικών συγγραμμάτων ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).Περισσότερα