Παραλαβή Καρτών Σίτισης

Καλούνται οι φοιτητές με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την Κάρτα Σίτισής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας. Η Γραμματεία θα είναι ανοικτή για την επίδοση της Κάρτας Σίτισης  καθημερινά από τις 15:00 έως τις 18:00. 1487Περισσότερα

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης eclass έχει δημιουργηθεί το μάθημα "Γραμματεία", στο οποίο καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν. Από τη Δευτέρα 13-11-2017 θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω του εν λόγω "μαθήματος" οι φοιτητές να αιτούνται διάφορα έγγραφα από την Γραμματεία (όπως βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό στρατολογίας κ.α) καθώς επίσης και να λαμβάνουν τα έγγραφα που έχουν αιτηθεί, μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των ανακοινώσεων της Γραμματείας στα emails των φοιτητών.Περισσότερα

Τροποποιήσεις στις δηλώσεις μαθημάτων

Σε συνέχεια της από 31-10-2017 ανακοίνωση της Γραμματείας, σχετικά με ύπαρξη δηλώσεων οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος, παρακαλούνται οι φοιτητές με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώων (14/015, 14/093, 14/104, 14/111, 14/146, 15/017, 15/046, 15/056, 16/022, 16/037, 16/040, 16/048, 16/058, 16/072, 16/083, 16/064, 16/121, 16/124, 16/149), όπως καταθέσουν τροποποιητική δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Τετάρτη 8-11-2017. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τροποποιητικής δήλωσης από τους φοιτητές, η Γραμματεία στις 9-11-2017 θα τροποποιήσει τις σχετικές δηλώσεις μαθημάτων προκειμένου να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος.Περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθούν στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 15-11-2017. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα: Αίτηση Αντίγραφο πτυχίου (για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται σχετική βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ). Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας Διαφημιστική Επικοινωνία Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η ακόλουθη: Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος…Περισσότερα

Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που περιέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό, κατά την δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν μαθήματα, έως το όριο των 39 Διδακτικών Μονάδων με την ακόλουθη σειρά: πρώτα δηλώνονται τα οφειλόμενα μαθήματα, στην συνέχεια τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και τέλος μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων. Επίσης δεν είναι δυνατή η δήλωση του εργαστηριακού μέρους ενός μαθήματος εάν δεν έχει δηλωθεί η θεωρία αυτού. Στα πλαίσια αυτά…Περισσότερα

Δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος)

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος όπως δηλώσουν, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος, τα διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου. Οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων μπορούν να ξεκινήσουν από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου.Περισσότερα

Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος: 1. Αίτηση πρακτικής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος), 2. Βεβαίωση πρακτικής από τον φορέα απασχόλησης. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις 2-10-2017 (σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την 29-9-2017. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις 16-10-2017 (σε ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις…Περισσότερα

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακ. έτους 2016-2017

Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (δεν αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές) θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και 20 Οκτωβρίου 2017. Η διαδικασία υποβολής και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου.Περισσότερα

Δικαιολογητικά εγγραφής πρωτοετών φοιτητών

 Οι πρωτοετείς φοιτητές, καλούνται όπως αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος  (Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Α. Τρίτση 1, Αργοστόλι ΤΚ 28100) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς – αλλογενείς φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας διαμονής). Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν προς το Τμήμα έως τις 2 Οκτωβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου).Περισσότερα