Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2018-2019

Στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr) έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030648, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.Περισσότερα

Ορκωμοσία φοιτητών προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας. Δικαίωμα στην ορκωμοσία έχουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι μέχρι και τις 6/7/2018 θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους (μαθήματα, πρακτική, πτυχιακή). Όλοι οι προς ορκωμοσία απόφοιτοι οφείλουν έως και την Παρασκευή 13/7/2018 να ενημερώσουν τη γραμματεία του Τμήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση gramdmc@teiion.gr, για την παρουσία τους στην τελετή ορκωμοσίας. Όσοι φοιτητές δεν ενημερώσουν έγκαιρα για την παρουσία τους δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας.…Περισσότερα

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. Aκαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Ι.Κ.Υ., προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2017-2018, κατ’ ελάχιστον 3685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας και απευθύνεται σε επιμελείς φοιτητές/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η ημέρα έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, στις 4.00 μμ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) , όπου μπορείτε να…Περισσότερα

Διαδικασίες / κανόνες εξεταστικής περιόδου

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018 Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από την αναγραφόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης. Οι φοιτητές κατα την εξέταση των μαθημάτων είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους την φοιτητική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ταυτότητά τους (αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.α). Σε περίπτωση που φοιτητής δεν είναι σε θέση να αποδείξει την ταυτότητα του, ο εισηγητής / επιτηρητής είναι υποχρεωμένος να τον αποβάλλει…Περισσότερα

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι ενδιαφερόμενοι-δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μπορούν από την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους…Περισσότερα

Διανομή και Δήλωση Συγγραμμάτων – Υπενθύμιση

Η διανομή των συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο λήγει την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).Περισσότερα

Διανομή & Δήλωση Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε…Περισσότερα

Κάρτες Σίτισης

Καλούνται οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου να προσέλθουν στο Τμήμα για να παραλάβουν την κάρτα σίτισής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι κάρτες σίτισης θα παραδίδονται καθημερινά από 15:00 έως 18:00 από τη βιβλιοθήκη.   ΑΜ 15/129 16/051 15/061 16/110 16/126 16/118 15/082 16/086 17/125   Από τη Γραμματεία του ΤμήματοςΠερισσότερα