Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες: Δευτέρα 10/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Διαφημιστική Επικοινωνία Τρίτη 11/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας Τετάρτη 12/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων  Περισσότερα

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις σίτισης ακ. έτους 2018-2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν κάρτα σίτισης για το ακαδ. έτος 2018-2019 να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά σίτισης, καθώς και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περιέχονται  παρακάτω. Οι φοιτητές που διαθέτουν ήδη κάρτα σίτισης θα πρέπει μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να καταθέσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα. Σας επισημαίνουμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση…Περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Δεκεμβρίου (με νεότερη ανακοίνωση θα προσδιορισθούν οι ακριβείς ημερομηνίες). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 15-11-2018. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα: Αίτηση Αντίγραφο πτυχίου (για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται σχετική βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ). Εξεταζόμενα μαθήματα.Περισσότερα

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 (Ανανεωμένο – Πλήρες)

Ανακοινώθηκε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το οποίο ισχύει από τις 5-11-2018. Η διδασκαλία των μαθημάτων: Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Ε εξάμηνο), Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία (Ζ εξάμηνο), Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία (Ζ εξάμηνο) και Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό (Ζ εξάμηνο) θα ξεκινήσει στις 6-11-2018. Για τα παραπάνω μαθήματα οι ομάδες εργαστηρίων θα ανακοινωθούν στις 5-11-2018 στο eclass. Οι ομάδες εργαστηρίων για τα μαθήματα με κωδικό A102, A105, C301, C302 και C305 έχουν ήδη ανακοινωθεί στο eclass και θα ισχύουν για την εβδομάδα 5 έως 9-11-2018 (στην συνέχεια…Περισσότερα

Διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Η διανομή διδακτικών συγγραμμάτων ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).Περισσότερα

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) από 24/09/2018 έως 28/09/2018 (διορθωτικές από 1/10/2018 έως 5/10/2018). Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν απαιτείται να δηλώσουν μαθήματα για το τρέχον εξάμηνο. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις 8 Οκτωβρίου και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξή τους στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων στο e-class και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: Για το…Περισσότερα

Ορκωμοσία αποφοίτων Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Ανακοινώνεται ότι η επικείμενη τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7/9/2018 και ώρα 11 π.μ. στο αμφιθέατρο "Γεράσιμος Αρσένης". Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες απόφοιτοι να παρευρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως τις  9:30 π.μ.Περισσότερα

Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) έχει αναρτηθεί ο πίνακας κατάταξης του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/-ιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τη Δευτέρα 17/9, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι απαιτούμενες βεβαιώσεις. Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΙΚΥ είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).Περισσότερα

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας 2018-2019

Στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr) έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030648, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.Περισσότερα