Εγγραφές Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αναλυτική βαθμολογία του πρώτου πτυχίου Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης Δυο Φωτογραφίες μεγέθους αστ. Ταυτότητας έγχρωμες Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να αναγράφει ότι δεν ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλη σχολή. Ημερομηνίες εγγραφών: από 15/01/2019 έως 18/01/2019.Περισσότερα

Παραλαβή Καρτών Σίτισης

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης να προσέλθουν στην γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την κάρτα τους. Απαραίτητη πρϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας. Οι κάρτες θα παραδίδονται Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας (13:00-14:30). Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 7/01/2019 δεν είναι δυνατή η παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές που δεν έχουν κάρτα σίτισης.Περισσότερα

Προφορική Εξέταση Φοιτητών

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην προσεχή εξεταστική να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος σχετική γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα Υγείας έως και την Δευτέρα 14/1.Περισσότερα

Εξεταστική Προγράμματος Σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Σύμφωνα με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας οι οποίοι χρωστούν μαθήματα, από εδώ και πέρα θα εξετάζονται σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: Σε όλες τις περιπτώσεις οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων που θα πιστώνονται μετά την επιτυχή εξέταση των σχετικών μαθημάτων είναι αυτές που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Επίσης, στην αναλυτική βαθμολογία θα παραμείνει ο τίτλος του μαθήματος του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις…Περισσότερα

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες: Δευτέρα 10/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Διαφημιστική Επικοινωνία Τρίτη 11/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας Τετάρτη 12/12/2018, 19:00-21:00, αίθουσα ΑΔ1 - Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων  Περισσότερα

Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις σίτισης ακ. έτους 2018-2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν κάρτα σίτισης για το ακαδ. έτος 2018-2019 να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά σίτισης, καθώς και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση περιέχονται  παρακάτω. Οι φοιτητές που διαθέτουν ήδη κάρτα σίτισης θα πρέπει μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση να καταθέσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα. Σας επισημαίνουμε ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα δωρεάν σίτισης χωρίς την απόκτηση σχετικής κάρτας και συνεπώς πρέπει όσοι επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν να καταθέσουν άμεσα τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση…Περισσότερα

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 (Ανανεωμένο – Πλήρες)

Ανακοινώθηκε το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το οποίο ισχύει από τις 5-11-2018. Η διδασκαλία των μαθημάτων: Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (Ε εξάμηνο), Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία (Ζ εξάμηνο), Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία (Ζ εξάμηνο) και Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό (Ζ εξάμηνο) θα ξεκινήσει στις 6-11-2018. Για τα παραπάνω μαθήματα οι ομάδες εργαστηρίων θα ανακοινωθούν στις 5-11-2018 στο eclass. Οι ομάδες εργαστηρίων για τα μαθήματα με κωδικό A102, A105, C301, C302 και C305 έχουν ήδη ανακοινωθεί στο eclass και θα ισχύουν για την εβδομάδα 5 έως 9-11-2018 (στην συνέχεια…Περισσότερα