Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 μέσω ΕΣΠΑ (update)

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης - βρείτε την ΕΔΩ, Βεβαίωση ΑΦΜ Βεβαίωση ΑΜΚΑ Βεβαίωση AMA IKA Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος) ανάλογα με την προτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 1/4/2019 18/3/2019 15/4/2019 1/4/2019 15/5/2019 15/4/2019 Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ,…Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο αντικείμενο «Πληροφορική – Διαδίκτυο και Δίκτυα Υπολογιστών»

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει σήμερα, επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, είτε κάτοχο διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιο διδάκτορα είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη…Περισσότερα

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, όπως τα δηλώσουν ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) μέχρι τις 27/02 το αργότερο. Επιπλέον, οι φοιτητές που έχουν πρόβλημα με τους κωδικούς τους στην σχετική πλατφόρμα, πρέπει να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό στην Γραμματεία του Τμήματος  email με την σαφή περιγραφή του προβλήματος, τον ΑΜ και το ονοματεπώνυμό τους.Περισσότερα

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου γίνονται ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) από 4/02/2019 έως 12/02/2019. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 11/02/2019 (τα εργαστήρια στις 18-02-2019) και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξή τους στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των εργατηριακών μαθημάτων στο e-class. Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου. Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά:…Περισσότερα

Πρόσκληση για Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο  προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Λήξη Περιόδου Υποβολής Δηλώσεων: 13-02-2018 14:00 Δείτε ολόκληση την προκήρυξη εδώ.Περισσότερα

Εγγραφές Επιτυχόντων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα κάτωθι δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Αναλυτική βαθμολογία του πρώτου πτυχίου Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης Δυο Φωτογραφίες μεγέθους αστ. Ταυτότητας έγχρωμες Υπεύθυνη δήλωση, η οποία να αναγράφει ότι δεν ΕΙΝΑΙ εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλη σχολή. Ημερομηνίες εγγραφών: από 15/01/2019 έως 18/01/2019.Περισσότερα

Παραλαβή Καρτών Σίτισης

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης να προσέλθουν στην γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την κάρτα τους. Απαραίτητη πρϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας. Οι κάρτες θα παραδίδονται Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας (13:00-14:30). Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 7/01/2019 δεν είναι δυνατή η παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές που δεν έχουν κάρτα σίτισης.Περισσότερα