Διανομή & Δήλωση Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε…Περισσότερα

Κάρτες Σίτισης

Καλούνται οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου να προσέλθουν στο Τμήμα για να παραλάβουν την κάρτα σίτισής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι κάρτες σίτισης θα παραδίδονται καθημερινά από 15:00 έως 18:00 από τη βιβλιοθήκη.   ΑΜ 15/129 16/051 15/061 16/110 16/126 16/118 15/082 16/086 17/125   Από τη Γραμματεία του ΤμήματοςΠερισσότερα

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Εαρινού εξαμήνου 20170-2018

Οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ( τυπικά στο 8 ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο τρίτα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών) μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προτεινόμενα θέματα. Οι διαδικασίες εκπόνησης και επιλογής πτυχιακή εργασίες περιέχονται στην σχετική ενότητα του ιστοτόπου του Τμήματος.Περισσότερα

Αίτηση παράτασης για πτυχιακές εργασίες

Οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου καλούνται όπως καταθέσουν αίτηση παράτασης για την ολοκλήρωση των πτυχιακών τους εργασιών το αργότερο έως τις 2-3-2018 στη Γραμματεία του Τμήματος. Οι εν λόγω πτυχιακές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31-05-2018. Στις περιπτώσεις όπου για τις εν λόγω πτυχιακές δεν κατατεθούν αιτήσεις παράτασης ή δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31-05-2018 οι πτυχιακές ακυρώνονται. 05/086 05/001 05/047 05/094 05/159 05/193 07/020 07/033 07/109 07/161 07/202 07/213 07/262 08/010 08/046 08/062 08/064 08/067 08/107 08/158 08/164 09/010 09/074 09/085 09/190 09/257 09/287 09/288 09/297 10/029 10/084…Περισσότερα

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Οι δηλώσεις για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) από 19/02/2018 έως 23/02/2018. Από 26/02/2018 έως 2/03/2018 θα πραγματοποιηθούν διορθωτικές δηλώσεις. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 5 Μαρτίου και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη τους στον ιστότοπο του Τμήματος. Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων στο e-class. Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: Για το εαρινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 2ου, 4ου και 6ου εξαμήνου. Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν…Περισσότερα

Αναγνώριση Μαθημάτων

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ήδη ένα πτυχίο και επιθυμούν αναγνώριση μαθημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας να προχωρήσουν σε σχετική αίτηση μέχρι και τις 02.03.2018. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα μίας αιτήσεως με την οποία θα ζητούν αναγνώριση μαθημάτων. Εκ της ΓραμματείαςΠερισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος: Αίτηση πρακτικής (διαθέσιμη στον ιστότοπο του Τμήματος), Βεβαίωση πρακτικής από τον φορέα απασχόλησης. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους την 1-03-2018 (σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 23-2-2018. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους στις 12-3-2018 (σε ιδιωτικούς φορείς) θα πρέπει να καταθέσουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 7-3-2018. Οι…Περισσότερα

Εξετάσεις Προγράμματος Σπουδών Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου για το πρόγραμμα σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν: για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (τυπικά εξάμηνα: 1, 3, 5 και 7) οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει τα σχετικά μαθήματα κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του Σεπτεμβρίου 2017. για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου (τυπικά εξάμηνα: 2, 4 και 6) οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει τα σχετικά μαθήματα κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του Φεβρουαρίου 2017.Περισσότερα

Παράδοση καρτών σίτισης

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ θα παραδίδονται καθημερινά από 15:00 έως 18:00 από τη βιβλιοθήκη. 16/052 16/031 17/079 17/107 17/206 14/083 17/077 14/002 16/050 17/164 16/030 17/160 17/168 14/079 17/081 16/162 17/089 14/076 17/066 15/057 Από τη Γραμματεία του ΤμήματοςΠερισσότερα