Παραλαβή Καρτών Σίτισης

Καλούνται οι φοιτητές με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την Κάρτα Σίτισής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας. Η Γραμματεία θα είναι ανοικτή για την επίδοση της Κάρτας Σίτισης  καθημερινά από τις 15:00 έως τις 18:00. 1487Περισσότερα

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης eclass έχει δημιουργηθεί το μάθημα "Γραμματεία", στο οποίο καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν. Από τη Δευτέρα 13-11-2017 θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω του εν λόγω "μαθήματος" οι φοιτητές να αιτούνται διάφορα έγγραφα από την Γραμματεία (όπως βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό στρατολογίας κ.α) καθώς επίσης και να λαμβάνουν τα έγγραφα που έχουν αιτηθεί, μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των ανακοινώσεων της Γραμματείας στα emails των φοιτητών.Περισσότερα

Τροποποιήσεις στις δηλώσεις μαθημάτων

Σε συνέχεια της από 31-10-2017 ανακοίνωση της Γραμματείας, σχετικά με ύπαρξη δηλώσεων οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος, παρακαλούνται οι φοιτητές με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώων (14/015, 14/093, 14/104, 14/111, 14/146, 15/017, 15/046, 15/056, 16/022, 16/037, 16/040, 16/048, 16/058, 16/072, 16/083, 16/064, 16/121, 16/124, 16/149), όπως καταθέσουν τροποποιητική δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Τετάρτη 8-11-2017. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τροποποιητικής δήλωσης από τους φοιτητές, η Γραμματεία στις 9-11-2017 θα τροποποιήσει τις σχετικές δηλώσεις μαθημάτων προκειμένου να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος.Περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθούν στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 15-11-2017. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι τα ακόλουθα: Αίτηση Αντίγραφο πτυχίου (για τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή απαιτείται σχετική βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ). Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος και των Ψηφιακών Μέσων Εισαγωγικά Στοιχεία Επικοινωνίας Διαφημιστική Επικοινωνία Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι η ακόλουθη: Μάθημα: Εισαγωγικά Στοιχεία του Θεάματος…Περισσότερα

Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων

Κατά τον έλεγχο των δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που περιέχονται στον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Κανονισμό, κατά την δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν μαθήματα, έως το όριο των 39 Διδακτικών Μονάδων με την ακόλουθη σειρά: πρώτα δηλώνονται τα οφειλόμενα μαθήματα, στην συνέχεια τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και τέλος μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων. Επίσης δεν είναι δυνατή η δήλωση του εργαστηριακού μέρους ενός μαθήματος εάν δεν έχει δηλωθεί η θεωρία αυτού. Στα πλαίσια αυτά…Περισσότερα

Δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος)

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος όπως δηλώσουν, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος, τα διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου. Οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων μπορούν να ξεκινήσουν από την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου.Περισσότερα
Ομάδες εργαστηριακών μαθημάτων

Ομάδες εργαστηριακών μαθημάτων

Ανάρτηση ομάδων εργαστηρίων για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα. Οι φοιτητές οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε καμία ομάδα μπορούν να προσέλθουν, μόνο για την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, σε οποιαδήποτε από τις ομάδες εργαστηρίων επιθυμούν του σχετικού μαθήματος. Υπενθυμίζεται  ότι η παρουσία στα εργαστηριακά μαθήματα είναι υποχρεωτική.Περισσότερα
Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος για τους πρωτοετείς φοιτητές

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος για τους πρωτοετείς φοιτητές

Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος οι πρωτοετείς φοιτητές χρειάζεται να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους μέσω της υπηρεσίας uregister (https://uregister.teiion.gr/) χρησιμοποιώντας το email και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου πού είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, οι φοιτητές θα έχουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες: Υπηρεσία Όμηρος του Ιδρύματος (https://omiros.teiion.gr/unistudent) Υπηρεσία απόκτησης συγγραμμάτων Εύδοξος (http://eudoxus.gr/) Υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας (https://academicid.minedu.gov.gr/) Υπηρεσία για μετεγγραφές φοιτητών (https://transfer.it.minedu.gov.gr/) Για την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Eclass (http://eclass.teiion.gr/) του Τμήματος…Περισσότερα